Affärsplan

Vi kan hjälpa er med affärsplanen, som grund för ert beslut att starta verksamhet i de Nordiska länderna.

  • Marknadsanalys
  • Organisations- och investeringsbehov
  • Tidsplan