Affärsutveckling

Vi arbetar med affärsutveckling i ett brett perspektiv - Från affärsplan till etablering eller utveckling av befintlig verksamhet.

Kompetensområden

  • Företagsstart
  • Affärsplan
  • Chef/VD att hyra
  • Coachning/Mentorskap
  • Headhunting/Search