Arbetsmiljö

Vi hjälper företag att ta fram de policydokument som krävs enligt Arbetsmiljölagen.

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Rutiner för skyddsronder
  • Rutiner för riskbedömningar
  • Rutiner för rehabiliteringsarbetet

Efter att vi har tagit fram dokumenten så genomför vi utbildning inom AML och SAM för chefer och medarbetare.
Vi är också med och startar upp skyddskommittéer/arbetsmiljögrupper på företagen.

Vår erfarenhet av arbetsmiljöfrågor är gedigen, och löper parallellt med aktivt HR-arbete på de företag vi samarbetar med.

Carin har utvecklat arbetsmiljöutbildningar och genomfört dessa i både offentlig verksamhet och privata företag

Inom ramen för arbetsmiljöarbete har Carin också drivit projekt för att sänka sjukfrånvaron i företag och offentlig verksamhet
Seminarier om Hälsobokslut till Arbetsmiljöforum har genomförts tillsammans med Svensk Näringsliv och med Paula Liukkonen forskning som underlag.