Carin Lagerstam

Carin är HR-konsult med fokus på kompetensförsörjning och personalutveckling i privata företag och offentlig verksamhet.
Carin har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta som HR-konsult både inom offentlig och privat verksamhet. Är utbildad PA-socionom från Högskolan i Östersund.

Under ett antal år var Carin ansvarig lärare och handledare för HPU-utbildningarna i Stockholm, Uppsala och Gävle.
Carin har erfarenhet som HR-konsult/ Personalchef inom områdena, Hotell-och restaurang, detaljhandel och media/TV.

För närvarande arbetar Carin som inhyrd personalchef på Bokförlaget Natur & Kultur.

Kontakt
+46 733 702 650
carin@tlaab.se