Chef/VD att hyra

En av de svåraste uppgifterna vid företagsstarten är att hitta en ledare med denna erfarenhet. Vi erbjuder våra tjänster både temporärt och för längre kontrakt.

  • Vid företagsstart
  • Vid temporära behov och vakanser
  • För specifika projekt
  • Coachning/mentorskap/styrelseuppdrag
  • Fasta kontrakt
  • Fast pris