Coachning/mentorskap och styrelseuppdrag

Kanske ni har en företagsledare som saknar erfarenhet från de Nordiska marknaderna eller är i ett utvecklingsprogram.
Vi erbjuder vår erfarenhet som stöd i ert företag både temporärt och för längre kontrakt.
Uppdraget utformas individuellt utifrån era önskemål:

  • Verksam som coach - regelbundet eller vid behov
  • Som mentor till en ledare i utveckling
  • Styrelseuppdrag
  • Kontrakt med fast pris eller per timme