Företagsstart

  • Företagsstart i de Nordiska länderna
    • Inriktning på läkemedel, bioteknik och medicinteknik
  • Hantera alla steg i företagsstarten - Från rådgivning, affärsplan till praktisk implementering
  • Affärsplanering
  • Formell registrering
  • Kontakter med myndigheter och tillstånd
  • Organisationsbehov och struktur
  • Rekrytering av nyckelmedarbetare
  • Företagsledning och/eller support