Kompetens- och organisationsutveckling

Denna typ av uppdrag genomförs utifrån det behov som är aktuellt hos kunden

Process

  • Kartläggning av nuläge och behov
  • Presentation av förslag till företagsledningen
  • Beslut i ledningsgrupp om genomförande
  • Presentation för medarbetare av ansvarig chef/VD
  • Genomförande av uppdraget
  • Regelbunden återkoppling till uppdragsgivaren
  • Uppföljning och rapportering

Pågående projekt

  • Utveckling av butikschefer i detaljhandeln – "Från arbetsledare till resultatansvar"