Personalchef - Både operativt och strategiskt

Vi kan stödja såväl större som mindre företag i operativa och strategiska uppdrag inom HR-området. Ert behov kan avse en kortare eller längre period. Vi kan hjälpa till när det är högtryck på er personalavdelning, när en specifik kompetens saknas, vid oplanerad eller planerad frånvaro samt vara med och bygga upp en personalfunktion.

Vi har erfarenhet inom samtliga HR-områden. Om vi inte har den specifika erfarenheten så kan vi erbjuda ett stort kontaktnät av konsulter med specifika kompetenser.

Efterfrågade områden för personalchefen

 • Personal- och kompetensutveckling
 • Chefsstöd i personalfrågor
 • Arbetsrätt, lagar och avtal
 • Att utveckla fungerande personalpolicies
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Friskvård, hälsa och rehabilitering
 • Jämställdhet och mångfald
 • Stöd i avvecklings- och övertalighetsprocesser
 • Rekrytering
 • Uppbyggnad av en personalfunktion
 • Lönebildning och förhandlingar