Rekrytering av nyckelpersoner

En stor utmaning vid företagsstart och affärsutveckling är att rekrytera nyckelpersoner med specifik kompetens.

Med mycket lång erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk inom läkemedelsbranschen kan vi hjälpa ert företag att hitta de rätta personerna med passande kompetens till en fördelaktig kostnad.

Tillsammans med ert företag utformar vi en arbetsbeskrivning och önskemål om personprofil.

  • Efter search presenteras ett antal kandidater för möte med företaget
  • Ni intervjuar och gör utval
  • Vi ordnar test, objektiv intervju, referenstagning och rapportering genomförd av en extern konsult, som faktureras separat
  • Vårt arvode faktureras efter kontraktsskrivning till en fast kostnad i förhållande till överenskommen lön