Rekrytering och research

Vi arbetar med rekrytering utifrån kundens behov. Det kan vara search via headhunting eller annonsering.
Vid rekryteringsuppdrag ansvarar vi för:

  • Utformning av annonstext och val av forum sker i samråd med uppdragsgivaren
  • Administration av ansökningar och svar till den sökande inom 24 timmar efter att ansökan har mottagits
  • Selektering
  • Intervjuer
  • Presentation av kandidater till uppdragsgivaren inom 3–4 veckor
  • Referenstagning
  • Uppföljning inom ett halvår efter anställning

Uppdragen genomförs alltid till fast pris.